DRAMA som metode
for lærere og assistenter
på mellomtrinnet

Hjem

Livsenergi

Livsredskaper

Livsbobler

Foredrag

Forlaget

Drama & teater

Om Inger

Nettbutikk

Lekens magiske verden
Drama og teater
Drama for ansatte i barnehagen
Drama i småskolen
Drama på mellomtrinnet
Drama på ungdomstrinnet

Drama som arbeidsform, verktøy og estetisk fag.  Mellomtrinnet er svært takknemlig for bruk av drama fordi elevene har stor evne til å tenke fiksjon og til å knytte dette til fagstoffet. 
Drama er ikke bare nyttig for spesielle anledninger, men bør være til stede i skolehverdagen.  Mange forbinder drama med teaterforestillinger til jul og sommerferien, men den moderne pedagogiske drama setter fokus på prosessen, det å leke seg med roller og å lære gjennom dette.  I drama får elevene tatt i bruk både kropp intellekt og følelser i læringen. 

Drama er spesielt fint å bruke i tverrfaglig sammenheng.  Dette fordi drama alltid må ha et innhold, det må handle om noen og noe.  Innholdet kan godt hentes fra KRL, samfunnsfag eller naturfag så vel som norsk.  Selv i matematikkfaget er det mulig å benytte seg av drama!

Drama som arbeidsform i grunnskolen

Dette kurset er et ett eller to-dagers kurs for alle som gjerne vil utvikle sin kompetanse i drama til å bli en trygg metode.  Kurset er for lærere som i liten grad har hatt drama i utdanningen og som gjerne vil finne nye og spennende og berikende arbeidsformer til hverdagen i skolen. 

Kurset er praktisk-metodisk og deltakerne vil lære mye som kan tas med hjem og brukes i egen klasse.  I tillegg vil det innholde en god del grunnleggende dramateori med tanke på å skape et fundament for videre utvikling hos lærerne.

Kurset inneholder en rekke leker og oppvarmingsøvelser som virker positivt også på en lærer i en uvant situasjon.  Gjennom lekene blir deltakerne på kurset trygge på hverandre og i situasjonen slik at de gjennom egen deltakelse oppdager det læringspotensiale som ligger i drama.

Kurset vil fortrinnsvis holdes over en eller to dager - det kan også utvides til å være lenger.  Kursdagene kan legges etter hverandre eller de kan legges med mellomrom slik at lærerne får praktisere det de lærer og ta erfaringene med seg til neste kursdag.  Ta kontakt om du har spørsmål!

Drama med utgangspunkt i eventyr

Eventyrene er en stor skatt som vi kan øse av.  Når vi arbeider med drama, lager vi ikke en dramatisering og en forestilling slik som vi tradisjonelt har gjort tidligere.  I drama legger vi vekt på prosessen; produktet er også viktig, men det er bevisstgjøringen av helheten som gjør at drama har slik læringsverdi.  Det betyr ikke at vi i klasserommet også kan lage forestillinger, det vil si teater.  Det er bare at når vi arbeider med drama, får vi et annet forhold til stoffet og til figurene. 

Fordelen med drama er at vi ikke deler ut roller.  Alle elevene finner ut av karakterene i teksten.  Vi spontandramatiserer, prøver ut forskjellige vinklinger. Hvis eventyrarbeidet skal ende opp med en forestilling, vil elevene være godt rustet til å framføre rollene med stor innlevelse. 

Har du et eventyr du vil ha som utgangspunkt for kurset, er det bare å
ta kontakt! Hvis det ikke er spesifikke ønsker, kan det bli
a) Et nordnorsk eventyr (Regine Nordmann)
b) Et folkeeventyr (Asbjørnsen og Moe)
c) Et H.C.Andersen-eventyr
c) Et Brødrene Grimm-eventyr

 

Mesteparten av dagen vil bli viet det samme eventyret, men metodene er overførbare til andre eventyr.  Vi går derfor i gjennom hvordan dere kan gripe an et hvilken som helst eventyr og bearbeide det med tanke på drama og norsk.

Drama og prosjektarbeid

Elevene skal lære seg å finne fram til stoff, de skal utforske og de skal finne nye svar.  I slutten av en prosjektperiode skal de legge fram resultatet av arbeidet. 

Drama er et spennende redskap å innføre i prosjektarbeidet.  Ikke bare vil du oppleve at elevene kan lage framlegg med innlevelse og sceniske virkemidler, du vil oppdage at drama kan brukes som forskningsmetode i seg selv.  I utforskende drama er teknikken "lærer-i-rolle" den viktigste.  - Men også bruk av gjenstander/rekvisitter som utgangspunkt for nysgjerrighet og utprøving.  Den som gir seg i kast med disse metodene, får klassen med seg på spennende eventyr som gir motivasjon for ny læring.

Kurset inneholder et konkret tverrfaglig opplegg.  I tillegg går vi gjennom innfallsvinkler til stoff generelt, dramatiske virkemidler og noe skuespillerteknikk.  Kurset finnes både som 1-dags-kurs og som 2-dags kurs.  1-dagskurset vil bruke mindre tid både på praktisk gjennomføring og teori.  2-dager kurs anbefales og bør tas sammenhengende.

Drama og Kunst & Håndverk

Generell læreplan: "Kreativitet forutsetter også læring: At en kjenner elementer som kan kombineres på nye måter og har innarbeidet ferdigheter og teknikker til å virkeliggjøre det en kan forestille seg eller fabulere over. Faktisk viten kan brukes til å stimulere både drøm, fantasi og lek - og evne til å oppdage felles mønstre på ulike områder."    

De estetiske fagene har mye til felles.  Det handler om å bruke sansene, få inntrykk, bearbeide inntrykk, gi uttrykk for følelser, tanker og meninger.  Når jeg arbeider med drama og kunst, tar jeg utgangspunkt på 3 forskjellige måter:

  • Drama som inspirasjon til bilde og skulptur
  • Bilder som utgangspunkt for drama
  • Teater - et flerkunstnerisk uttrykk

Teaterkunsten inneholder alle de andre kunstformene og i skolen har man store muligheter til å integrere alle de estetiske fagene i tverrfaglige prosjekter.  Her vil det selvfølgelig bli lagt hovedvekt på drama og K&H. Kurset er et 1-dagskurs.  Har du spørsmål, ta kontakt!

Drama og kreativ skriving

Når vi arbeider med drama, kan vi ta utgangspunkt i mange forskjellige ting.  Vi kan ta utgangspunkt i gjenstander, bilder, tekst, musikk eller et aktuelt tema.  Men vi kan også ta utgangspunkt i faktiske historiske hendelser.  Gjennom drama kommer vi menneskene i historien inne på livet, vi opplever å ta følelsene i bruk i læreprosessen.

På dette kurset er det forskjellige eksempler på hvordan vi kan ta utgangspunkt både i historisk stoff og i egne problemstillinger for så å bruke dette i mange forskjellige sjangere i norsk. 

Det magiske  - vi reiser i tid og rom

Alle mennesker blir tiltrukket av det magiske.  Å fly på flyvende tepper, å reise med ufoer, med tidsmaskiner, å få ønskene i ønskebrønnen oppfylt.  I drama kan vi gjøre alt dette!  - Fordi vi skaper vår egen som-om-verden.  I drama er det fiksjonen, forestillingsverdenen som er det viktigste virkemiddelet.

 

Når vi arbeider med drama tar vi i bruk de samme virkemidlene som i teateret, men vi lager lager i liten grad forestillinger som skal vises for andre.  I stedet går gi inn i går egen forestilling som vi skaper her og nå.  Når jeg tar med meg et gulvteppe med noen mystiske tegn på, er det symbol for det kraften som ligger i teppet.  Gjennom ritualer, det vil si gjentatte handlinger, som får teppet til å virke, drar vi til fremmede land.  Enkelte av symbolene er også slik at vi drar tilbake til andre tider.....

Menneskets forestillingsevne er uendelig.  Fantasien er det bare vi selv som setter grenser for.  Elevene får i alt for liten grad brukt denne viktige delen av seg selv i sine læreprosesser.  Kanskje det er derfor mange vantrives i skolen? 

Kurset gir deg en reise inn i magiens verden, direkte overførbart til din egen skolehverdag.  Kurset er både for lærere i småskolen og på mellomtrinnet.  Deltakerne må ha med seg 1-2 plagg av forskjellig karakter (f. eks: hatt, kjole, gardin) Ta kontakt om du ønsker mer informasjon!

 

 

Bildet øverst til høyre er av lærer-studenter fraVesterålen i 2001 lager tablå fra "Prinsessen som ingen kunne målbinde"

Telefon 75584615 / 95154025  epost

TILBAKE