DRAMA - et fag for læring og utforsking
 

Hjem

Livsenergi

Livsredskaper

Livsbobler

Foredrag

Forlaget

Drama & teater

Om Inger

Nettbutikk

Lekens magiske verden
Drama og teater
Drama for ansatte i barnehagen
Drama i småskolen
Drama på mellomtrinnet
Drama på ungdomstrinnet

For mange år siden, da jeg var fersk deltaker på et amatørteaterkurs, oppdaget jeg at den måten å arbeide på var svært utviklende for hele meg.  Jeg sa til meg selv: "Alle mennesker burde være på teaterkurs minst en gang i året!" 

Se alle kurs lenger ned på siden.

Etter mange år både som deltakende drama/teaterutøver og som høgskolelektor i drama, er jeg forsatt av den samme mening.  Det jeg oppdaget den gangen, ga meg et ønske om å dele slike opplevelser med andre.  Det er den viktigste bakgrunnen for at jeg bruker kunnskapene mine på kurs, også i andre sammenhenger enn drama. 

Jeg holder en rekke praktisk-metodiske kurs for barnehageansatte og for lærere i grunnskolen.  Jeg ser et stort behov for dramakunnskap i hele utdanningssystemet.  Drama er et ungt fag; det er ca 40 år siden den første dramautdanninga kom i Norge.  Nå krever læreplanene at drama skal være integrert i den daglige undervisningen.  Derfor tilbys en rekke kurs for alle dere som jobber med barn og unge. Nedenfor finner du kanskje akkurat det kurset dere er ute etter?  Hvis ikke, ta kontakt og jeg lager akkurat det dramakurset som dere ønsker!

Ideelt antall deltakere når man jobber med drama, mener jeg er 12-18.  Skoleklasser er imidlertid større og på kursene mine tar jeg inntil 28 deltakere.  Kurslokalet må da være tilpasset dette.  28 voksne tar større plass enn 28 barn, så hvis det er så mange kursdeltakere, kreves det et ekstra stort klasserom.

Det følger kompendium med kursene. Det kan kopieres av oppdragsgiver slik at deltakerne får hvert sitt eksemplar.

KURS FOR BARNEHAGEANSATTE

Drama med utgangspunkt i eventyr

Bruk av rollefigur i barnehagen

Barns magiske verden

Stasjonslek

Dukketeaterkurs

Bruk av rollespill som verktøy for personalet

KURS FOR SMÅSKOLEN

Lek og læring

Stasjonslek - tilrettelagt rollelek

Bruk av rollefigurer i undervisningen

Det magiske - bruk av forestillingsevnen og teaterets virkemidler

Bruk av dukker og figurer i undervisningen

 
KURS FOR MELLOMTRINNET

Drama som arbeidsform i grunnskolen

Drama med utgangspunkt i eventyr

Drama og prosjektarbeid

Drama og Kunst & Håndverk

Drama og kreativ skriving

Det magiske - vi reiser i tid om rom

KURS FOR UNGDOMSTRINNET

Drama og norsk - utforsking av noveller

Drama og prosessorientert skriving

Rollespill i samfunnsfag

Drama og RLE - rollespill og dilemmaer

Drama og konfliktløsning

Regi og dramaturgi av skoleforestillinger

Pris for dagskurs til skoler og barnehager kr 8000,- Maks deltakere 30