FORELESNINGER & DAGSSEMINAR

Hjem

Livsenergi

Livsredskaper

Livsbobler

Foredrag

Forlaget

Lekens magi

 Om oss

Nettbutikk

Forelesninger

  Livsenergien og cellenes hemmelighet
Forelesingen bygger på boka med samme navn. Når vi stopper opp og tar oss tid til å reflektere over livet, oppdager vi nye svar som ligger snublende nær. Livsenergien er nøytral og lik for alle mennesker. Dette er noe alle kan observere. Når vi studerer den nærmere finner vi nøkkelen til helse og gode liv.

  Hvorfor forske på bevissthet?
Forskerne har ikke i særlig grad brydd seg om å forske på bevissthet fordi bevissthet er subjektiv og kan ikke måles og sammenliknes i følge de tradisjonelle forskningsreglene. Hva ville mennesket være uten bevissthet? Min påstand er at forskning på bevissthet er nøkkelen til en helt ny retning innen utviklingen i verden. Forskerne har stivnet i gamle regler som hindrer dem i å finne svaret på de store utfordringene: helse, fred og rettferdighet. Jeg inviterer dere med på en spennende reise på tvers av det bestående.

 Følelsene er "bensinen" i livet
Følelser som fenomen blir sett på som private og ikke gjenstand for hverken forskning eller oppmerksomhet i media. De er likevel den viktigste delen av livene våre. De er drivkraften bak alle handlinger, fra hvordan vi oppfører oss mot våre nærmeste og våre kolleger, til kriminalitet og kriger. Hva må til for at følelser kommer i fokus slik at vi kan skape et bedre samfunn? Hvordan kan vi handtere følelsene på en bedre måte?

Forelesninger ( 3 eller 6 t) kan bestilles på telefon 9525 4025 
Forslag til tema  PRISER 
Her er link til mer informasjon om Ingers foredrag

Dagsseminar 0900-1600

   Livsenergi og ansvar for egen helse
Et grensesprengende innhold om hvordan vi kan forstå livsenergiens tilstedeværelse i kroppen og hvordan det er våre egne tanker negative tanker som hindrer livsenergien.. En grundig gjennomgang av hvorfor det er slik og hvordan vi kan forebygge sykdom ved å lære oss hvordan følelsene, tankene og kroppen henger sammen. Innholdet gjenspeiles på denne nettsida.

 Ned med sykefraværet fram med trivselen og livsgleden!
Dagsseminar med gjennomgang av prinsippene på denne nettsida, ispedd liv, lek og latter.


"Man slutter ikke å leke fordi man blir gammel,

man blir gammel fordi man slutter å leke"                Karl Groof

For mange år siden, da jeg var fersk deltaker på et teaterkurs, oppdaget jeg at den måten å arbeide på var svært utviklende for hele mennesket.  Jeg sa til meg selv: "Alle mennesker burde være på teaterkurs minst en gang i året!"  Etter mange år som utøver av faget bl.a. som høgskolelektor på Høgskolen i Bodø i 8 år, er jeg forsatt av den samme mening.  Det jeg oppdaget den gangen, ga meg et ønske om å dele slike opplevelser med andre.  Det er den viktigste bakgrunnen for at jeg bruker dramakunnskapene mine på alle kurs.
Innholdsmessig har jeg oppdaget mange veier å gå, både fra min bakgrunn i kunst og håndverk, min interesse for de helhetlige tenkemåtene som jeg beskiver her på nettsida og min livserfaring.  Alle kursene er et resultat av alt dette. 

Motivasjon og arbeidsglede

Dette kurset passer for mennesker fra den samme yrkesgruppe som arbeider på forskjellige arbeidsplasser.  I begynnelsen av kurset blir deltakerne "ristet sammen" og kjent med hverandre.  Deretter skjer en bevisstgjøringsprosess av egne ressurser.  Mot slutten av dagen tar deltakerne opp problemstillinger som gjelder arbeidssituasjon og yrke.  Dette gjør de i grupper som så iscenesetter situasjonene som rollespill.  Rollespillene blir spilt for resten av deltakerne og vi diskuterer muligheter og valg.  Dette skjer på en 7-8 timers dag.

Det å oppleve eksempler og paralleller fra sin egen hverdag og arbeidssituasjon er veldig lærerikt og et meget godt grunnlag for refleksjon og utvikling.

Å riste sammen  - en investering arbeidsmiljøet

Dette er virkelig en vitamininnsprøytning for avdelingen, arbeidsplassen eller organisasjonen.  Begynner slik som de andre kursene, med lek og latter.  Gjennom par og gruppearbeid, gjennom refleksjon, blir du kjent med menneskene rundt deg og du får øye på nye ressurser både hos deg selv og de andre.  De fleste av oss går rundt i hverdagen og gjemmer mesteparten av dem vi er.  Denne dagen får alle ta fram sine skjulte talenter!

Kurset kan godt tas i forbindelse med en utflukt e.l.  Det kan godt avholdes i bedriftens egne lokaler hvis der er rom som er stort nok. Innhold i kurset diskuteres med oppdragsgiver slik at eventuelle ønsker kan bli forsøkt oppfylt.

Dette opplegget kan godt legges inn i en konferanse som går over flere dager der fagstoffet brytes opp av lek og øvelser. Disse kan planlegges i samarbeid med ledelsen slik at de passer inn i konferansen.

Å ta i bruk sine ressurser

Alle mennesker har mange ressurser. Mange tar ikke i bruk hele seg. Dette kurset utfordrer deg til å bruke alle sider ved deg selv.
Dette kurset tar utgangspunkt i den fantastiske egenskapen drama har: At deltakerne oppdager seg selv i samspill med andre.  Dette fenomenet har jeg forsket på.  Jeg legger opp en forsiktig progresjon slik at kursdeltakerne både skal føre seg trygge, mens de stadig får nye utfordringer.  Underveis får deltakerne gå inn i refleksjon individuelt, parvis eller i mindre grupper. Det er deltakerne selv som oppdager sin egen prosess - jeg gir redskaper til det.  Hovedbudskapet i kurset er å oppdage og akseptere at vi alle er unike og forskjellige fra hverandre og verdsette oss selv i dette perspektivet. Gjennom dette får vi mot og styrke til å stå i vår egen kraft.

Kreativitet - det viktigste redskap for trivsel

Alle mennesker er født til å være skapende.  Alle mennesker har et skapende behov og når dette behovet blir tilfredsstilt, trives vi. Å være skapende blir ofte forbundet med å være kunstner.  Egentlig alle er kunstnere! - Vi har simpelthen forskjellige områder i livet der våre skapende evner kan komme til sin rett.  En lærer som forbereder en time eller en kokk som setter opp en ny meny, er etter min mening like skapende som en kunster.  Mange er kreative i jobben, mange får uttrykt sine skapende evner på fritida.  Svært mange tror at de ikke er kreative i det hele tatt...

Kreativitet finnes i alle! Om du tror du ikke er kreativ, er det fordi du tror det! På dette kurset henter vi fram de iboende evnene gjennom å minne oss på hva vi gjorde som barn.

Dette kurset tar sikte på å vise veien til deltakernes eget kreative potensiale.  Vi skal komme i dialog med den kritiske stemmen som sensurerer oss og lære oss å overskride det vi sier til oss selv at vi ikke kan.  Vi kan når vi vil og tør! 1-dagskurs a 7 timer.

Bli-kjent-kurs

Lek og drama er et fantastisk utgangspunkt for grupper, organisasjoner og arbeidsplasser som vil bli bedre kjent med hverandre. Gjennom latter og spetakkel oppdager deltakerne hverandre som mennesker, de oppdager egne og andres ressurser på en helt annen måte enn ved tradisjonelle møteformer.  Jeg legger opp til en progresjon der trygghet og omtanke er nøkkelord.  I løpet av denne kursdagen har deltakerne fått aha-opplevelser om seg selv og andre!

Dette opplegget blir tilpasset både for helt ukjente og for folk som kjenner hverandre litt.

Dette kurset er et 1-dagskurs.  Deltakerantallet bør være over 8.  Det kreves en viss størrelse på gruppa for at det skal komme en dynamisk prosess i gang.

Priser til bedrifter, organisasjoner og det offentlige:

3 timers forelesning    kr 3000,-

Dagsseminar (opp til 30 deltakere) kr 8 000,-

I forbindelse med oppdrag i statlige institusjoner har jeg for disse forelesningene lønnstrinn 60 med faktor 4.

Utgifter til reise fra Steigen nord for Bodø samt kost og losji kommer i tillegg.

Inger Susæg, 8220 Røsvik

Telefon  95154025