Om å leve for å leve

Hjem

Livsenergi

Livsredskaper

Livsbobler

Foredrag

Forlaget

Lekens magi

Om oss

Nettbutikk

Kjære leser
Min livsvei har etter hvert vist meg en helt ny livsanskuelse, som igjen gir meg drivkraft til å dele innsiktene jeg har fått med andre. Jeg har i de siste årene, etter å ha utgitt boka om Livsenergien, fortsatt å stille spørsmål om eksistensen og har funnet en lang rekke svar som handler om partikler og om universell bevissthet. MER Metoden jeg beskriver under knappen "Livsredskaper" ga meg, gjennom hardt arbeid, utvidet bevissthet. I dag kan jeg kommunisere med mange andre dimensjoner, også med de som er døde.

Jeg oppdaget for mange år siden hvor viktig det er å akseptere seg selv slik man er, i stedet for å streve etter å leve opp til andres forventninger. Jeg ble opptatt av å styrke selvtilliten og stilte meg selv spørsmål som stadig ledet meg videre. Så oppdaget jeg, at jo mer man er villig til å erkjenne den følelsesmessige smerten man bærer med seg fra minner tidligere i livet - og også fra tidligere liv - desto mer ro og glede finner man i livet.  Samtidig blir man mer trygg på seg selv og man får sterkere intuisjonen.

Jeg er dramalærer av yrke og arbeidet på Høgskolen i Bodø i mange år. Lektorkompetanse oppnådde jeg på realkompetanse og kunstnerisk grunnlag etter å ha arbeidet med barn og amatører samt å ha stått for hele bredden i enkelte produksjoner - regi, scenografi og kostymer. Bl.a. har jeg vært ansvarlig for det kunstneriske i Steigen Sagaspill.

Ved grundig å følge alle rådene under knappene på siden om livsredskaper, kan du sette deg inn i denne metoden kalt Frigjøringsnøklene. Metoden som jeg beskriver er utviklet gjennom mange års egen erfaring og veiledning.

Jeg bor i dag i Sørfold Kommune i Nordland.

Hilsen Inger          Veiledning i bruk av Frigjøringsnøklene