LIVSENERGIEN

Energien som finnes i alt som lever

Hjem

Livsenergi

Livsredskaper

Livsbobler

Foredrag

Fredsaspektet

Lekens magiske verden

Drama og teater

Nettbutikk


Vi har nå bare én nettbutikk for alle våre nettsider, den finner du HER


 


Innhold i heftet

1. Innledning
Handler om utfordringen i det å begynne å stoppe og tenke for å finne nye svar. Å finne fred med seg selv betyr fred i verden. Refleksjon og oppgaver.

2. Livskraften
Hva kan vi finne ut om livskraften ved å observere Livet? Refleksjoner over det vi alle kan betrakte. Oppgaver.

3. Vi er alle unike
Å oppdage seg selv og sin egen styrke ved å se at det ikke finnes maken til oss noe sted... At egentlig er det ingen å sammenlikne seg med... Oppgaver.

4. Forelskelse
Hva er det som skjer når vi forelsker oss? Hvordan bevarer vi forholdet når forelskelsen er over? Oppgaver.

5. Å sette seg fri fra skyldfølelse
De smertefulle situasjonene vi møter opp gjennom livet skaper undertrykte følelser. Disse følelsene ligger i det ubevisste og kommer fram som måter å oppleve livet på. Hverdagspsykologi som kaster lys over livene våre. Oppgaver.

6. Jeg er bra nok som jeg er!
Et eksempel på hvordan å forstå en smertefull episode fra barndommen kan kaste lys over det som skjer nå. Mindreverdighetsfølelsen kan vi kaste over bord! Oppgaver.

7. Å sette ord på følelser
Følelsene er sjelens språk, drivkraften i livet. Når vi for alvor lytter til hva følelsene sier, får vi kontakt med den viktigste delen av oss selv. Et eksempel på å snakke ut. Gledesreise. Oppgaver.

8. Tilgivelse
Om hvordan tilgivelse løser opp i det som er vondt. Det er bare er vi selv som kan lette børa vi bærer. Oppgaver.

9. Å være betydningsfull
Tør du å synes? Tør du å se deg selv som betydningsfull? Ingen kan være betydningsfulle uten selv å bestemme seg for å være det. Spennende oppgaver.

10. Å leve i nuet
Å oppdage at fortiden har gått og eksisterer bare i form av minner og at framtiden ikke er her enda, og det beste er ikke å bekymre seg, men å ha tillit. Hvordan legge bak seg. Meditasjon. Observasjon. Oppgaver.

Alle oppgavene egner seg til selvstudium. Kan også kan deles  med andre i en gruppe der alle har som mål å utvikle seg.

Toppen av siden