DRAMA for barnehageansatte

Hjem

Livsenergi

Livsredskaper

Livsbobler

Foredrag

Forlaget

Drama & teater

Om Inger

Nettbutikk

Lekens magiske verden
Drama og teater
Drama for ansatte i barnehagen
Drama i småskolen
Drama på mellomtrinnet
Drama på ungdomstrinnet

Det er fint om disse kursene finner sted i en barnehage.  Mange barnehager har dessverre små rom som begrenser antall deltakere. Det er en forutsetning for disse kursene at dramaoppleggene skal gjennomføres i praksis. Når man holder kurs for barnehageansatte, vil det være lurt å gi hele personalgruppa det samme kurset for på den måten å gi dem den samme plattformen for å sette i gang aktiviteter. Hvis barnehagen ikke har store nok lokaler, kan kurset holdes på en skole i nærheten av der dere bor. Det er fint om deltakerne tar med noen gamle klær som kan brukes til kostymer både på kurset og senere i barnehagen der dere jobber.

Kursene er 1-dags kurs og de tar sikte på å gi metodiske opplegg som kan overfores direkte på situasjonen i barnehagen.  Om ønskelig skreddersyr jeg et kurs for din barnehage eller din kommune.

Drama med utgangspunkt i eventyr

Kurset tar utgangspunkt i et gitt eventyr og viser mange forskjellige måter å arbeide med stoffet på.  Har du et eventyr du ønsker å arbeide med?  Da kan dette eventyret være utgangspunktet for kurset.  Ta kontakt og jeg diskuterer det med deg!  Jeg knytter leker, øvelser og improvisasjoner til figurene og fabelen.  Vi utforsker stoffet og figurene og vi utvider handlingen etter behov i forhold til størrelsen på gruppa.  Det er viktig å ha klart for seg at vi ikke lager en forestilling.  Vi leker oss med stoffet og spontandramatiserer det.  Metodene er direkte overførbare til barnehagen.  Vi kan også, hvis det er ønskelig, vise hvordan stoffet kan brukes i en liten forestilling.  Eventyr som jeg har opplegg på:

  • Pannakaka
  • Rødhette og ulven
  • Askeladden og de gode hjelperne
  • Per og Pål og Espen Askeladd
  • Snehvit og de syv dverger

Bruk av rollefigurer i barnehagen

På dette kurset får de voksne lære forskjellige innfallsvinkler der de kan gå inn i en rolle for å formidle noe til barna eller være i rolle i samhandling med barna.  Vi benytter dukker og utkledningsklær, vi spiller snille og slemme, triste og glade, utrygge og modige for gjennom dette å appellere til barnas følelser og intellekt.  Metodene er er en forfriskning i barnehagehverdagen!  Du kan benytte dem ute så vel som inne, i enkelttilfeller eller over lange perioder.  Hvis du vil ha kurset lagt til en spesiell barnehage, kan det være fint om vi samarbeider på forhånd, så kurset kan knyttes til ditt lokalmiljø.

I løpet av kursdagen vil deltakerne få prøve seg på en rekke roller som skal utforskes sammen med kolleger.  Det kreves en god porsjon pågangsmot, fantasi og forskertrang for å være med, og det vet jeg det er mange barnehageansatte som har...  Ny giv til barnehagen din?

Barns magiske verden

Barn har en naturlig evne til å forestille seg, til å late som om.  Denne evnen begynner å framtre allerede i 1 1/2 - 2 års alder og utvikler seg til komplekse rolleleker i den tiden barna går i barnehagen.  Denne iboende evnen tar vi i bruk i drama.  Vi reiser til kjente og imaginære steder, vi møter kjente og ukjente mennesker og dyr, vi bygger eventyrverdener av de gjenstandene vi finner i barnehagen.

Kurset viser hvordan vi stimulerer den meget betydningsfulle rolleleken til å utvikle barn på alle områder: sosialt, emosjonelt, motorisk, intellektuelt, språklig, etisk og estetisk.  Kurset tar utgangspunkt i barnehageansatte som ønsker å berike både sin egen og barnas hverdag.  En rikholdig kleskiste eller medbrakte utkledningsklær er en forutsetning for et godt kurs.  Kurset bør finne sted i en barnehage.  Jeg tar gjerne utgangspunkt i det lokalmiljøet barnehagen ligger.  Ta kontakt og vi diskuterer hvordan vi kan legge opp kurset best mulig for din barnehage eller din kommune!

Stasjonslek

Stasjonslek er et metode som Bjørg Mykle har utviklet.  Metoden tar utgangspunkt i et eventyr der det finnes steder der rolleleken kan blomstre.  Dette er en en metode som til fulle tar utgangspunkt i barnas rollelek, men som stimulerer den gjennom tekst, især eventyr.  Utgangspunktet kan også være en billedbok, en sang etc.  I forkant av stasjonsleken gjennomgår vi eventyret grundig, leker oss med figurene, samtaler og fantaserer slik at barna har en grundig kjennskap til innholdet.  Deretter bygges stasjoner, det vil si at barna, i denne sammenhengen dere, bruker det som er av bord, stoler, tepper, rekvisitter for å skape de stedene der rolleleken skal foregå.  Kurset viser hvordan dette kan være en start på og rød tråd gjennom en lengre temaperiode i barnehagen. 

Kurset gir deltakerne trening i å gå i rolle, i å se hvordan personalet kan stimulere til videre lek ved å ta forskjellige roller.  En del av kurset vies gruppearbeid der vi ser på forskjellige eventyr og hvordan vi kan gripe dem an for å finne fram til stasjoner.  Ikke alle eventyr egner seg like godt. 

Dukketeaterkurs

Deltakerne får lage egne dukker og i løpet av kursdagen øve seg på å spille med dem.  Dukkene blir laget med tanke på å brukes som pedagoisk og estetisk virkemiddel i barnehagen.  Dukkene er beregnet for åpent spill til bruk i samlingsstund, på turer, ved matbordet.  Dukkene kan naturligvis også brukes til å spille små foretillinger med tema som angår barn i førskolealder.

Dukker er et fantastisk kontaktskapende "verktøy" i barnehagen, ikke minst når det gjelder barn med spesielle behov.  En dukke som dukker opp med jevne eller ujevne mellomrom vil tilføre livet i barnehagen en ny dimensjon.

Dukkenes utforming vil være avhengig av hvor mye arbeid den enkelte legger i dem.  De dukkene som ikke blir helt ferdige i løpet av kursdagen, kan gis flere detaljer og eventuelt forskjellige klesplagg i ettertid. 

Om det er ønskelig tar kurset også for seg en måte som barna kan lage sine egne dukker, dukker som lar seg spille med av små barnehender.

Materiell kommer i tillegg til Høgskolens pris.  Kurset må bestilles i god tid, grunnet bestilling av materiell.

Bruk av rollespill som verktøy for personalet

Rollepill kan brukes av personalet i mange sammenhenger.  Først og fremst kan personalet spille små spill for barna for å stimulere til rollelek, for å være eksempler for barna, for å ta opp problemstillinger eller simpelthen for å gi dem kunsteriske opplevelser.  Forskning viser at teater for barna i barnehagen, av personer som der kjenner, gjør like stort inntrykk som å gå på profesjonelle forstillinger. 

Videre kan rollespill brukes aktivt innad i personalgruppa til utvikling og fornying samt til bruk på foreldremøter o.l..  Rollespill er en spennende arbeidsform som er en lyst å beherske.  Bli med og prøv da vel!