Menneskets energifelt 
følelsesoversikt

Hjem

Livsenergi

Livsredskaper

Livsbobler

Foredrag

Forlaget

Lekens magi

Om oss

Nettbutikk

I vår vestlige tradisjon har vi vært vant til å oppfatte hverandre som kroppene våre. Likevel bruker vi jo tanker og følelser når vi kommuniserer og møter andre mennesker, ikke sant? På grunn av at vi er vant til at de fysiske sansene blir mest vektlagt, er vi ikke vant til å tenke på oss selv som større enn den fysiske kroppen. Likevel... vi kan jo tenke på et annet menneske - eller føle noe om et annet menneske - som er langt unna oss.  Vi er jo både kroppen, tankene og følelsene våre, altså strekker vi oss langt utenfor vår egen kropp!

Dette representerer en ny måte å tenke på. Denne nettsiden oppfordrer deg til å utvide oppfatningen. Måten vi tenker på, holder oss fast i det bestående. Ved å endre tenkning, kan vi oppleve verden på en ny måte.

I de senere år har de aller fleste av oss blitt kjent med Østens tradisjoner gjennom forskjellige typer av naturmedisin. Mange av dere har sikkert sett bilder av meridiansystemet. Kinesernes tusenårige tradisjon har heldigvis fått spre seg over hele verden. Mitt arbeid bygger i hovedsak på en annen del av energisystemet og jeg har nå oppdaget hvordan det ytre energisystemet henger sammen med det indre meridiansystemet.

Det er energisystemet som gjør at vonde følelser som ikke blir bearbeidet skaper smerte i den fysiske kroppen. En emosjonell smerte skaper negative, repeterende tanker om ting som har skjedd - og derfor må vi være villige til å erkjenne følelsene som sitter fast for å  bli friske fra både negative tanker og fysiske smerter.  Tankene i feltet eller "boblen" rundt oss inneholder oppfatningene våre, om oss selv og om verden.

Energisystemet skjematisk fra siden. Sjelen, som representerer følelsene våre, befinner seg midt i brystet. Energien vibrerer fra brystet, forover og bakover, oppover og nedover langs ryggraden. Legg merke til at det står vibrerer. Det betyr at partiklene i feltet beveger seg ikke, men gir impulser til hverandre. De kommuniserer også til hverandre slik at kanalen du ser fra feltet og inn i sinnet er intuisjonen, alle partiklene i feltets samlede kunnskap

Så vibrerer den tilbake til kroppen innover gjennom alle de andre kanalene. Bortsett fra i ryggraden, vibrerer energien i spiralbevegelse med klokka. Når en person ligger, kan man måle livsenergien med pendel ved å holde pendelen over spiralkanalene. Over hjertet vil pendelen da svinge mot klokka fordi fra utsiden av kroppen vil det oppleves motsatt av det kroppen til personen oppfatter. Over alle de andre kanalene vil pendelen svinge med klokka - etter tilsvarende prinsipp.

Når energien vibrerer i spiralbaner tilbake inn i kroppen er den i forbindelse med hver eneste celle -og derfra vibrerer den via meridiansystemet tilbake til hjerteområdet.

Når vi møter en situasjon som vi opplever som smertefull, konkluderer sjelens natur med for eks. "Jeg er ikke bra nok som den jeg er" eller "De andre synes sikkert at jeg er dum" eller "Det er min skyld". På dataspråket ville vi si at livsenergien ikke er fullt ut kompatibel med energien den møter i mennesker etter hvert som vi får følelsesmessige sår. Livsenergien, som er verdsettelsesenergi i cellene, begrenses fordi sjelens sår repeteres i cellene.

Livsenergien i cellene hindres på de samme stedene hos alle som har samme type tanke og følelsesmønstre. Derfor har jeg laget en overssikt som kan være til hjelp for deg når du ønsker å arbeide med deg selv på egen hand.
Det er nemlig slik at når slike mønstre er sterke eller blir repetert mye, blokkeres energikanalene slik at tilførselen av livseneregi blir svakere. Det kan skape smerter i kroppen. Det er slik fysisk smerte og sykdom oppstår.

Når vi blir født, vibrerer energien i systemet vårt uten hindring. Så snart vi begynner å leve, begynner vi å ta opp i oss oppfatningene til menneskene rundt oss. Vi får også små og store "sår" etter hvert som vi møter situasjoner i hverdagen. Samtidig er de flestes tanker også påvirket av kollektive felt som ligger mellom menneskene.

 Følelseskartet

    Oversikten nedenfor viser hvor i kroppen følelsene kan skape smerte.
Den er hentet fra boka Livsenergien og cellenes hemmelighet.  
Kan kjøpes i nettbutikken

Hodet
Her er det egentlig ikke snakk om følelser, men alle former for ikke å ville og ikke å greie. Husk det er sjelen som ikke greier å innse. Derfor kan det i forbindelse med smerter i hodet være klokt å bruke pendel*.
Kjeven: Å ikke ville innse.
Resten av hodet:
Å ikke ville se/høre, ikke ville forstå. Om du begynner å miste hørselen, for eksempel, kan det hende at det er noe din sjel ikke vil høre! Det kan også være at det skjedde noe som din sjel ikke greide å forstå.

Halsen
Foran i halsen: Her får du smerter når du føler at ingen bryr seg om deg. Har du ofte halsvondt er årsaken noe lignende. Energien til skjoldbruskkjertelen blir redusert når du føler at det er ingen som bryr seg om den du er som deg selv. Da kan det hende at du alltid føler at du skal være til for alle de andre.
Høyre side av halsen: Selvkritikk og å føle at man dømmer seg selv, å føle at andre dømmer oss. Å føle seg overkjørt, krenket og/eller misbrukt.
Venstre side av halsen: Former av følelser som handler om ikke å unne seg. Å føle at man blir løyet for, å bli ført bak lyset. Å føle at man har løyet for andre. Å føle at man er lurt/manipulert. Å ha lurt seg selv.
Bak på halsen: Å føle at man ikke blir sett/hørt/forstått. Å føle at man ikke er verd å leve. Å føle at man ikke er verd kjærlighet.

Nakkeområdet foran og bak, samt skuldrene  
Foran, øverst på brystbeinet: å føle at man ikke fortjener, å føle at man ikke har det godt.
Øverst i skuldrene og i muskelfestet til armene: Å føle veldig sterkt at man vil klare noe. ( i seg selv en positiv intensjon, men når den blir for sterk, resulterer den i smerte. I stedet er det viktig å øve seg på å ha tillit til at man klarer det man har bestemt seg for.)
Bak, på begge sider av de tre nederste halsvirvler og øverste brystvirvel: Å føle for mye ansvar og forpliktelse som tynger, også det vi føler vi må bære for andre.

Hjerteområdet/bryst/øvre del av rygg/armer
Foran midt i brystet: Å føle sorg, å føle seg såret. Rundt sentrum i en sirkel ligger alle former for smertefølelser.
Foran over midten: Å føle at man ikke er i stand til å elske. Å føle at man mangler livslyst.  
Foran, like under mellomgolvet: Å føle seg bitter i forskjellige varianter. Hindringer av energien i galleblæra representerer bitterhet over å ha påtatt seg arbeid/ansvar uten å føle seg verdsatt.
Magesekken: Å føle seg sviktet av partner/mor. Dette kan være forhold fra tidligere liv som kommer til overflata på grunn av hendelser som utløser minnet.
Lungene: Å synes synd på oss selv i mange forskjellige varianter.

Bak, over midten: Øverst, bak skulderbladene ligger alle slags former for lengsel. Deretter ligger følelser av frustrasjon, ergrelse og irritasjon.
Midt bak i hjerteområdet: å føle sinne. I en sirkel rundt, å føle at man er sint på seg selv.
Bak, under midten: Å føle forakt og selvforakt i en ring rundt. Lenger ned, å føle hat og selvhat i en ring rundt.
Armene og hendene hører til hjerteområdet: Her ligger alle slags følelser av at vi har sviktet og følelser av at andre har sviktet oss. Følelse av å ha sviktet oss selv ligger i overarmene, lenger ned, når vi føler vi har sviktet andre og familien. I fingrene, våre barn. Følelse av å ha sviktet seg selv kan også ligge i tommelen.

Solar plexus/magen/ryggen
Magen: Å føle seg redd og engstelig i mange varianter. Her ligger nervøsitet og stress (redd for ikke å klare noe i tide). Å føle seg ensom. Å føle seg urettferdig behandlet.
Ryggen: Å føle bekymring og engstelse, å føle frykt for ikke å strekke til, å føle at man har mistet sin kraft.
Korsryggen: Å føle at man ikke greier å skaffe til veie det nødvendige til livets opphold – økonomiske bekymringer. Å føle at det er noen andre som har skylda. Å føle at foreldrene skulle gjort ting annerledes.

Hofteområdet
I muskulaturen som holder sammen bekkenet og korsbeinet: Skyldfølelse og dårlig samvittighet i mange varianter.
I muskulaturen rundt hofteleddet: Å føle at man ikke er bra nok og å føle at de andre er bedre, mindreverdighetsfølelse i mange varianter.
Urinblæra: Å føle at man ikke har nok. Å føle at man må ha mye mer enn man trenger.  Fører til hamstring eller grådighet.
Kjønnsorganene: Å føle at man ikke strekker til seksuelt. Å føle at man ikke strekker til i parforhold.

Lårene
Lysken/øverst i låret: Å føle at man bare vil dø eller at man er redd for å dø. Å føle at man ikke vil leve eller å føle at man bare vil reise hjem, ligger øverst i låret.
Fra øverst og nedover i låret i denne rekkefølge: Å føle seg mislykket. Å føle håpløshet, å føle seg fortapt, å føle avmakt og å føle at man vil gi opp.
Nederste halvdel av låret: Å føle skam, føle seg flau. Ned mot kneet ligger å føle seg fortvilet.

Knærne og føttene
 I knærne: Her oppstår det smerter når man står overfor grunnleggende valg der sinnet ikke klarer å se det sjelen vil.
Leggene representerer manglende vilje.
Føttene: Å føle at det ikke er vits i å leve. I stortåa blir det vondt når du føler at du må gjøre noe mot din vilje.

Husk, at disse følelsene som regel ligger på et ubevisst plan av deg selv. Det er ikke sikkert du føler slike følelser i hverdagen selv om du har fysisk smerte. Men det kan hende du følte det slik i et minne som hendte for lenge siden og det var nok til å sette i gang slike repeterende tanker som fører til smerter i kroppen.

Et eksempel som viser hvordan smerten kan opptre.

En mann som kom til meg etter et foredrag sa at oversikten ikke kunne stemme. Han hadde så vondt i føttene at han gikk med staver, men hadde stor livslyst. Jeg fortalte han at tankene som skaper smerte kan være helt ubevisste slik at han trengte å stoppe opp og være ærlig i forhold til gamle minner for å finne utav det. Det viste seg at smertene stammet fra et barndomsminne der han sto overfor et dilemma. Han måtte velge mellom moras og farens måter å gjøre en ting på. Opp gjennom livet følte han alltid, at om han gjorde slik mora ville ment var best, sviktet han faren. – Og om han gjorde det som han visste faren ville anerkjenne, ville mora bli sint på han. Han hadde levd i en evig følelsesmessig «runddans» i forhold til foreldrene sine opp gjennom hele livet. Det var på tide å stoppe opp og se på barndomsminnene og det konflikten hadde skapt opp gjennom livet hans, slik at han kunne forløse følelsene og sette seg fri fra smerten.

Inger Susæg
 

Fra forfatteren