HVORDAN FINNE MINNET
SOM FØLELSENE STAMMER FRA?

Hjem

Livsenergi

Livsredskaper

Livsbobler

Foredrag

Forlaget

Lekens magi

For næringsliv

Nettbutikk

Den viktigste innfallsvinkelen er faktisk følelsene dine, slik de dukker opp i hverdagen i. Å lære seg å observere sitt eget liv og legge merke til når du blir sint, skuffet, lei deg og når du får dårlig samvittighet eller føler føler deg mindreverdig, eller at de andre er bedre enn deg... Hver eneste dag blir slike eller liknende følelser aktiverte hos oss i større eller mindre grad. Det er slike som er signaler til deg om hva som finnes av "bagasje", det vil si sår som stammer fra tidligere i livet. Noen ganger er det nok å jobbe med dem når de oppstår, men det mest effektive er å gå tilbake til "roten", det vil si den første gangen de oppsto. Når du går tilbake dit, vil du kanskje også se en rekke liknende hendelser som har skjedd seinere og forstå hvordan det samme mønsteret har skapt mange liknende situasjoner. 

Her er noen måter du kan finne tilbake til minnet på:

*   Impulsen som kommer her og nå

Når du kjenner på følelsene her og nå; lukk øynene og gå innover i deg selv og spør: ”Hvor kommer dette fra?” Kommer det opp et minne da, vil du mest sannsynlig kjenne det igjen som et minne som handler om samme type følelser som nå. Gå tilbake dit og opplev situasjonen slik det var. Kjenn godt etter og aksepter en og en følelse. Du vil oppdage at det er akkurat som om du åpner et lokk og at etter hvert som du åpner for å erkjenne ærlig og fra hjertet, jo flere følelser kommer opp til overflata.  Slik er vår sjels natur. Det er viktig å fortsette til det roer seg og du har "tømt ut", det vil si satt ord på det som du følte den gangen. Hva du følte i forhold til deg selv. Hva du følte i forhold til andre. Beskriv nøyaktig hva du føler når du erkjenner. Etter hvert som det bobler opp nye følelser, vil du plutselig kunne få opp flere situasjoner som handler om det samme mønsteret. Se dem og se sammenhengene, men fortsett i det minnet der du er til du er ferdig og har gitt slipp på smerten. Mange ganger løser de andre situasjonene seg opp av seg selv. Du kan eventuelt jobbe med dem etterpå.

   Bruk av følelseskartet og kroppens signaler

Når du kjenner på følelsene som dukker opp i hverdagen din, kjenn da etter om det også dukket opp en smerte eller fornemmelse i kroppen samtidig. Eventuelt - har du smerter, kroniske eller smerter som kommer og går; vit at de har en sammenheng med de undertrykte følelsene dine. Ta en titt på følelsesoversikten og du vil finne ut om dine følelser likner noe i retning av noen av de som er inntegnet der. Følelseskartet er ment som en rettesnor og viser retning. Dine følelser kan likne eller handle om liknende. Det er viktig at du ikke bruker kartet slavisk, men lar det vise retningen for arbeidet ditt. - Og at når du begynner å erkjenne følelsene, prøver ut mange forskjellige måter å sette ord på følelsene dine. To ord som likner hverandre, kan virke helt forskjellig. Du kjenner det med hele deg når det du erkjenner stemmer! Bruk følelsesoversikten i kombinasjon med impulsene som kommer til deg når du går innover i deg selv.

 Å reise inn i den fysiske smerten

Jeg er inspirert av en metode som den amerikanske forfatteren Brandon Bays viser verden gjennom sin bok "Reisen". Den forteller om hvordan man kan reise med tanken inn i smerten i kroppen. Cellene våre har all den informasjonen vi trenger. Det er de som signaliserer til sinnet vårt ved å gi oss smerte om at her er noe som ikke er i overensstemmelse med livsenergien. Sjelens energi har forbindelse til hver eneste celle, slik at sjelens sår reflekterer som smerter og sykdommer i kroppen. Om du bestemmer deg for å forsøke denne metoden, anbefaler jeg varmt Brandon Bays' bok.

Jeg gjør det slik: Jeg lar tanken bevege seg direkte til det smertefulle stedet og ber cellene fortelle meg hvilket minne som gjør at de har det så vondt. Vær i smertepunktet med tanken og be om å få informasjon om hva som skaper den. Du kan få en tanke, et ord, et minne, setninger o.l. Minnet kan komme helt tydelig med en gang fordi du husker det fra livet ditt. Sett i gang og erkjenn følelsene og minnet blir tydeligere!
Det kan også være et minne som du ikke husker med den bevisste delen av sinnet. Da vil det kunne komme biter, bare en fornemmelse eller ord. Vit, at det du føler alltid er riktig, så begynn med å erkjenne det du føler. Ved at du tar med deg følelsene fra hverdagssituasjonen når du starter, vil disse vise vei. Når du går inn i cellene dine på denne måten, kan du få deg en overraskelse fordi cellene våre bærer på minner som mange mennesker ikke vil vedkjenne seg. Det kan være noe du har fortrengt helt, fordi det var for smertefullt til å se/vedkjenne. Cellene dine kan få opp minner/følelser helt tilbake til fosterstadiet.

Du kan få opp scener som du umiddelbart vet at du ikke har opplevd i dette livet. Da er det scener fra tidligere liv som du bærer i cellene dine. Mange mennesker selv må oppleve at vi kan ha levd mange liv på jorda før de aksepterer at det er slik. Når vi går inn i slike bilder og oppdager hvordan hendelsen og følelsene påvirker valgene og handlemåtene i dette livet - ja da er man ikke i tvil. Jeg har opplevd det i detalj mange ganger både hos andre og meg selv.

 Å  bruke en avslappingsmetode og reise tilbake ved hjelp av ledelse

Mitt tilbud til deg som vil begynne å forløse smertene i livet ditt, er å hjelpe deg og slappe helt av slik at du kommer i kontakt med cellenes mysterium. Ved å komme i en totalt avslappet tilstand, kan du reise på tvers av tid og rom. Vår sjels natur er uten tidsopplevelse, så når du reiser tilbake til et minne, kan du oppleve å VÆRE der. Det er også derfor cellene ikke greier å gi slipp på det som hendte uten at du kjenner på det. Sjelen din opplever at det er slik som det var den gangen.
Når du kommer til meg på veiledning, hjelper jeg deg å slappe totalt av slik at du kan reise tilbake. Dette kalles for regresjon. Jeg følger alltid opp de som kommer til veiledning med å være med på reisen og forklarer nøyaktig hvordan du kan jobbe med deg selv, slik at du forløser det som kommer opp.
Det er mange som ikke greier å få opp minner umiddelbart, så jeg viser deg veien ved å lære deg teknikker om hvordan sinnet slapper av og din indre ledelse overtar. Du kan gjøre dette på egen hand når du forstår hvordan sinnet ditt kan gi slipp på kontrollen.

Jeg tilbyr en CD som leder den indre reisen. Den kan brukes til å arbeide på egen hand når du føler deg klar for det. Om du ikke er vant til å jobbe med deg selv, anbefaler jeg noen personlige veiledninger før du setter i gang på egen hand. Den er laget slik at jeg først veileder deg til å slappe av og deretter blir det lange pauser der du kan jobbe med å erkjenne, tilgi osv.

  Å bruke pendel som verktøy til å finne årsaken til traumer.

Mange kan nok forundre seg over hvordan man kan finne svar ved hjelp av pendel. Det er fordi vi er så vant til å tenke på den fysiske virkeligheten som den eneste reelle. Som pendel kan du bruke et smykke som du fester i en ende av kjedet eller en ferdigkjøpt pendel til bruk for pendulering. Pendelen må være nøytral i utgangspunktet. Tankene våre er skapende energi. Følelsene våre (sjelen) er drivkraft-energi. Om du føler at den som f. eks. ga deg smykket, ga deg det fordi de hadde dårlig samvittighet for noe de hadde gjort mot deg, vil dine tanker om det kunne være med og påvirke svarene! Så la det være et smykke du er glad i.

Vi kan stille spørsmål til pendelen ved å holde den støtt med handa og deretter få svar. Det finnes en energi som alltid vil kunne gi deg svar om du har tillit til at det er slik. Den finnes i alle cellene dine og i energifeltet ditt. Om du kaller på dine cellers bevissthet, vil denne energien være med deg og kunne gi deg helt nøyaktige svar, til og med om de tingene som du oppfatter som noe som har hendt langt utenfor deg selv! Minnet ligger i cellenes bevissthet.

Hold pendelen støtt og la den henge i ro. Be "Din bevissthet" vise på pendelen hvordan den svarer "ja" . Deretter, hvordan den svarer "nei" og deretter hvordan den svarer "vil ikke/kan ikke svare". Når du har fått tre forskjellige signaler på den måten, kan du begynne. Når den ikke vil svare, kan det være en god grunn. Kanskje du allerede vet det du spør om?

Om du føler deg overkjørt og såret en dag på jobben og du innser at disse følelsene har rot i noe som du vil finne ut av, kan du ta fram pendelen når du kommer hjem. (Du er kanskje sint på den som sa eller gjorde noe mot deg, men erkjenn følelsene dine, tilgi personen og forsøk å gi slipp på dem.  Innse at personen viser deg hva som bor i deg.)
Når du har fått kontakt, spør: Stammer disse følelsene fra min barndom? Får du "ja", spør du, f. eks: Stammer de fra før jeg begynte på skolen? Får du "Nei", spør du: Var jeg eldre enn 6 år? Får du "Vil ikke svare", kan det hende at det var da du var 6 år! Pendelen kan pense deg nøyaktig inn på minnet. Når du begynner å spørre, vil din egen intuisjon gi deg spørsmålene. Og plutselig kommer du på en episode som ga deg akkurat de samme følelsene som i dag, og så er du i gang!

Det behøver ikke å gå så glatt, men gi ikke opp av den grunn. Det kan hende du får "nei" når du spør om det var din barndom. Da kan du f. eks spørre: Var det i ungdomstiden? Var det i voksen alder? Du kan selvfølgelig få ja på begge og følge intuisjonen, følelsene og eventuelle smerter i kroppen når du spør videre. Du kan for eks. Hadde dette med skolen å gjøre? Elevene? Foreldrene mine? Søsken? Relater spørsmålene til hvor du bodde, til ting som var del av livet ditt. Om du husker minnet, vil det komme til deg. Hvis ikke, forsett og spør til du har dannet deg et bilde av situasjonen som stemmer med fornemmelsene dine. Om du har lagt lokk på det, kjenn etter hva som stemmer med følelsene dine og aksepter det du føler. Det aller viktig å kjenne etter om svarene stemmer for deg og jobbe for å erkjenne følelsene osv. Om svarene ikke stemmer, gå tilbake etter en tid og spør på nytt. Følg impulser som kommer til deg i mellomtiden. (Vi er mestre i å unngå smerte og en del av oss vil noen ganger slett ikke inn i minnet)

Får du "nei" på alle spørsmål om det hendte i dette livet, spør da: Stammer dette fra noe som hendte i et tidligere liv? Får du ja, står du foran en spennende utforskningsreise. Spør for eks: var jeg samme kjønn som nå? Var dette i Norge? Var det i Europa? Var det e.Krf? Var jeg rik? Var jeg fattig? Var jeg gift? osv. La den situasjonen som utløste hendelsen være med og lede deg til hva du skal spørre om! Ett relevant spørsmål: Er det noen i den situasjonen som jeg kjenner i dette livet?
Selve situasjonen likner på det som hendte med deg denne dagen, så følelsene tar du med deg herfra og inn i en tids og opplevelsesramme, er kanskje fra middelalderen, kanskje fra forrige århundre. På samme måte som før: Aksepterer alt du føler og du er i gang. Lykke til!