LIVSENERGIEN

Energien som finnes i alt som lever

Hjem

Livsenergi

Livsredskaper

Livsbobler

Foredrag

Fredsaspektet

Lekens magiske verden

For samfunn og næringsliv

Nettbutikk


ENERGIBANDENE MELLOM OSS - LØSRIVING - TILBAKELEVERING AV ENERGI

  

Når vi åpner opp for at tanker og følelser er energi, forstår vi at vi påvirker hverandre i stor grad. Hver eneste tanke vi tenker er energi. Når vi har forventninger om noe, er vår tanke om det som skal skje med på å skape det som skjer. Om vi forventer noe positivt, skjer det positive, men om vi derimot forventer noe negativt, påvirker det tankene våre i negativ retning. Derfor er kunnskap om de ubevisste mønstrene vi bærer med oss viktige, også i samhandling med andre. Om vi har motforestillinger, mangler tillit til hverandre eller er bekymret, påvirker det i stor grad resultatet om vi vil skape noe sammen. Ved å tenke gjennom hvordan vi kan ordlegge oss positivt, kommer vi langt!

  Å løsrive seg fra andre.

Det er mange typer følelser som skaper energetiske band mellom oss som vi ikke er tjent med. Det betyr i realiteten at vi holder det andre mennesket fast i vår forestilling. Mange kan oppleve slike band som positive fordi det føles trygt å ha det slik man alltid har hatt det. Men når vi er for sterkt knyttet til et annet menneske, har vi det ikke godt.
Det kan dreie seg om bindinger mellom foreldre og barn (begge veier), mellom søsken og mellom ektefeller/partnere. Det kan være konkrete hendelser som får oss til å føle noe i forhold til den andre personen som fører til vi bestemmer over hverandre.  Det kan også være måten den andre har behandlet oss på eller oppdratt oss på som gjør at vi føler og tenker slik vi gjør.

Skyldfølelse, dårlig samvittighet, skam, bitterhet, hat, sinne, behov for å skylde på, bekymring, frykt, ansvar, forventninger, lengsel, forpliktelse. Det kan også være å elske en annen for mye fordi man ikke er glad i seg selv. Alle disse følelsene skaper bindinger når vi føler dem for andre mennesker.  Ingen er tjent med det. Tankene våre om andre kan holde dem fast i vår oppfatning om dem, om vi har vært så engasjert i forhold til det andre mennesket at en del av vår sjel ligger i dem.

Tenk nøye gjennom hva det er som får deg til å oppføre deg og tenke slik du gjør om den du vil jobbe med. Vedkommende behøver ikke å vite at du sørger for å fjerne bindingene til dem, men alle har sjel som har evne til å kommunisere på tvers av tid og rom, så når du visualiserer at personen sitter foran deg, er deres sjel i stand til å høre deg når du er oppriktig. Det er viktig at du er ærlig med deg selv og at du virkelig vil gi slipp.  Kanskje har du opplevd noe som du trenger å tilgi, kanskje trenger du å be om tilgivelse... Du kan be deres høyere bevissthet om tilgivelse. Kan hende trenger du å tilgi deg selv for noe som har fått deg til å føle slik du gjør? 

Når du begynner å jobbe med deg selv og bruker pendel, er det på sin plass å spørre om du bærer en annens følelser, eller om det er andre som bærer energi for oss. Kjenne etter eller pendelen om hjelp til å finne ut hva som gjør at du bærer energi og hva som får den andre til det. Du føler dette som regel ganske raskt.