Foredraget:
Livsenergien og cellenes hemmelighet

Hjem

Livsenergi

Livsredskaper

Livsbobler

Foredrag

Forlaget

Lekens magi

Om oss

Nettbutikk


Om du vil arrangere åpent foredrag der du bor, ta kontakt, så avtaler vi tid og pris. Dagskurs om praktisk bruk av Frigjøringsnøklene er også aktuelt. Da er det plass til max 6 deltakere.
Nedenfor finner du eksempel på tema og foredrag. Du må gjerne bestille et emne fra denne nettsida du ønsker belyst. Du kan også finne eksempler på foredrag for det offentlig og bedrifter på et annet sted nettsiden min HER 

Hva får livsenergien til å stoppe opp?

De fleste av oss tar livet for gitt fordi vi lever… helt til vi blir syke eller mister lysten til å leve.  Hva er det som gjør at vi mister livsgleden? Kommer sykdom  rekende på ei fjøl?

Hvorfor er det så mye lettere å bli glad i andre enn i seg selv?

Det finnes ikke maken til noen av oss. Hvorfor er det så vanskelig å akseptere oss selv slik vi er? Trenger vi å streve etter å bli noe annet… enn den vi er?

Å for-elske seg…  betyr det å elske for mye? To fall in love..? faller vi i kjærlighet?

Hva er det egentlig som skjer når vi forelsker oss? Hvorfor går forelskelser over? Hvorfor lengter vi mennesker alltid etter kjærlighet?

Hvorfor er det så mye lettere å se feil hos andre enn hos seg selv?

Hvilke mekanismer i oss er det som får oss til å lete etter skyld og ansvar utenfor oss selv? Hvilken innvirkning har denne tendensen i vår menneskelige natur på det som skjer i samfunnet?

Har du vondt i magen når du er redd? Da er det vel ikke så rart om andre følelser også sitter  i kroppen? Hvor sitter glede?  Kjærlighet? Skyldfølelse?

Ny kartlegging bygger bro mellom kropp og psyke og viser vei for hvordan vi kan ta ansvar for egen helse. Hvorfor er det nødvendig å overskride de tradisjonelle forskningsreglene for å finne nye svar?

Det virker som tilgivelse er det verden trenger mest av alt… hvorfor er vi ikke opptatt av det? Tilgivelse på dagsordenen!

De fleste av oss har lært at vi skal be om tilgivelse når vi har gjort noe galt… Hvorfor lærer vi ikke å tilgi oss selv…? Hvordan kan vi lære å tilgi det utilgivelige?

Hvordan ville verden være hvis alle mennesker følte seg betydningsfulle?

Det vi føler og tenker om oss selv, former livet… Vi er alle sammen så betydningsfulle som vi selv velger å være…  Hva ville du gjøre hvis du virkelig var betydningsfull?

Om boka "Livsenergien og cellenes hemmelighet".

I uminnelige tider har menneskene blitt syke uten å forstå hvorfor.  Mange er de måter og metoder vi har brukt gjennom tidene for å gjøre oss friske. Er det mulig å gå helt nye veier for å finne «teknologien» bak fenomenet mennesket? Hva er det som gjør at det oppstår sykdom i kroppen?

Når vi tenker oss om, kan vi alle sammen observere at det finnes en energi som gir liv, som er synlig i alt som lever? Om mennesker, dyr og planter ikke hadde livsenergi, ville vi være som laget av stein.  Umålelig? La oss si det slik: Livsenergi er ikke målelig med metriske enheter, men den er i aller høyeste grad målelig i form av større eller mindre tilstedeværelse i livet.

Inger Susæg mener det er på tide å tenke på nye måter for å finne svar på de enorme utfordringene vi står overfor innen helsesektoren. Livsenergien kan ikke bevises i vanlig forstand, slik naturvitenskapen krever, men ved hjelp av filosofiske betraktninger og logiske slutninger har hun funnet en rekke interessante fakta som kan gi både medisinsk og psykologisk forskning impulser til å se i nye retninger.

I årene 2004-07 utviklet hun en metode som hun kalte «Frigjøringsnøklene». Hun hadde hatt en sterk drivkraft i mange år for å finne svar på livets gåter. Det gjorde at hun frigjorde seg fra egen emosjonell bagasje fra både oppveksten og voksenlivet på en meget grundig måte. Gjennom utforskning av eget liv og etter hvert ved å veilede andre har hun funnet ut at fysiske smerter kommer av at livsenergien blir forhindret av emosjonelle sår og negativ tenkning, både på bevisst og ubevisst plan av oss selv.

Hun har funnet at følelsene er reflektert i hele kroppen etter visse mønstre. Gjennom det langvarige arbeidet har hun funnet ut hvor hvilke type følelser i kroppen ligger lagret. Hun kaller det følelseskartet. Denne kartleggingen vil hun gjerne formidle både til helsearbeidere og forskere slik at det kan samles flere erfaringer. Hun mener at arbeidet hun legger fram kan bidra til å bygge bro mellom medisin og psykologi slik at mennesket oppfattes helhetlig.

Hun mener, at ved å forstå hva livsenergi er og hvordan kroppen og psyken fungerer sammen, kan du selv arbeide aktivt for å gjøre deg frisk.  Dette holder hun gjerne foredrag og kurs om. Hun mener at helsekøene og helsebudsjettene kan reduseres betraktelig i løpet av få år om folk får forståelse av hvordan sinnet og kroppen fungerer sammen. Hun mener at holdningsendring og opplæring kan endre dagens situasjon fullstendig.

«Du har sikkert, slik som jeg, hatt vondt i magen da du var redd? Da er det vel ikke så rart om smerte i hofta er tegn på mindreverdighetsfølelse eller skyldfølelse?
Jeg har funnet svar ved å stille spørsmål ved eksistensen og ved å observere mitt eget liv. -Svarene er ikke kompliserte, men annerledes. De er heller ikke funnet gjennom studier av bøker eller innfløkte teorier. For meg har det vært en fordel ikke å ha lest særlig mye medisin, psykologi eller filosofi.  Da tror jeg kanskje sinnet mitt kunne ha kjørt seg fast. Alle kan følge mine tankerekker fordi de svarene jeg har funnet er tuftet på vanlig allmennkunnskap, logisk resonnement, samt erfaring. Alle kan fristille seg og åpne opp for at vi trenger å se i nye retninger for å finne svar på de mange utfordringene innen helse.

Det som er viktig, er at du ikke etterlyser bevis så snart du støter på påstander som ikke stemmer med din oppfatning om hvordan tingene er. For det første er det mye som ikke lar seg bevise. Det jeg har funnet og som er viktig å understreke, er at man får voksende innsikt og visshet om hvordan eksistensen fungerer, etter hvert som følelser og begrensende tanker forløses. For det andre er det mange av de vedtatte sannheter som er bygd på antakelser og som ikke nødvendigvis er sanne selv om det er den offisielle oppfatningen.»