Hva er det som gjør
at vi mennesker lever?

 

Hjem

Livsenergi

Livsredskaper

Livsbobler

Foredrag

Forlaget

Lekens magi

Om oss

Nettbutikk

Hva er livsenergi?

Vi stiller skjelden spørsmål om mobilen eller PC'en virker, bare de virker når de skal. De fleste av oss godtar at vitenskapen har funnet noe som gjør at de funker, ikke sant?

Det at vi mennesker lever og funker, tar vi som regel også som en selvfølge... men vitenskapen har enda ikke funnet ut hva som gjør at vi lever! Jeg har brukt en helt annen tilnærmingsmåte enn vitenskapen og mener jeg har funnet ut hva som gjør at vi lever.
Jeg har jobbet meg gjennom negative følelser og ga slipp på det som fungerte som sperrer for ekspansiv tenkning. Jeg har fortsatt å stille nye spørsmål og har etter mange år forstått det:  Livet har sprunget ut av BEVISSTHET.  Til side om ny bevissthetsforståelse.

Kan du være enig med meg i at det finnes en slags energi i alt som er levende? En energi som får planter, dyr og mennesker til å vokse og utvikle seg... Livsenergien er tilsynelatende usynlig... og som fungerer ganske så bra!
Jeg har funnet at vonde følelser og negative tanker får livsenergien til å stoppe opp, især når sjelen vår strever og prøver å forsterke seg selv for å klare strabasene gjennom hverdagen. Da blir det vonde også forsterket. Det blir til smerter i kroppen.

  

Jeg oppmuntrer deg til å stoppe opp og oppdage den gaven som selve livet er. Det skal egentlig ikke så mye til - bare at du bestemmer deg for å åpne deg for nye tanker:

Har du tenkt på at den energien som gir alle mennesker livet, er helt nøytral? At den aldri dømmer eller tar side i konflikter? At den er til stede i alle folk i alle land, uansett hvordan vi ser ut og hvordan vi lever. Livet gir oss hele tiden nye muligheter...
Kan vi velge å leve på måter som tjener oss bedre?

Denne nettsida og min virksomhet står for en måte å tenke på som hverken er religiøs, eller vitenskaplig. Den er simpelthen annerledes... og den er universell, menneskelig og søkende.  

Kurs for næringslivet

Boka om livsenergi og cellenes bevissthet er sendt til de fagmiljøer som stoffet berører, medisin, psykologi, fysioterapi, filosofi, fysikk, biologi samt media og politikere. Donasjoner til dette mottas med stor takk! Har du ønske om noen som bør få den tilsendt? Gi oss et tips!

Denne nettsida tilhører
forfatteren av boka Livsenergien og cellenes hemmelighet. Mer om henne HER.

Blogg

Om du ønsker å kopiere til egen webside eller trykke stoffet, ta kontakt! Inger Susæg

Jeg er bra nok som jeg er!
Gunnars frigjøring fra Angst
Innlegg om helse sendt Avisa Nordland  10/9 2013       
Liv og partikler - logikk og helse               
Brev til helsedirektøren, helseministeren - regjering og konge

Siste oppdatering  22.06.2018